van educatie naar recreatie - school als katalysator

Bij de prijsvraag voor het ontwerp van een duurzame school in de Turkse stad Gaziantep, vonden wij het belangrijk om een gebouw te ontwerpen dat een meerwaarde creëert voor de buurt. Concreet hebben we dit gerealiseerd door verschillende stromingen door het gebied te laten lopen die het hoogteverschil van het terrein opvangen en ervoor zorgen dat het project in dialoog staat met de stedenbouwkundige context. Een eerste stroming is de groene verbinding die de groene zones aan weerszijde van de site in elkaar doet overlopen. De stedelijke stroom verbindt vervolgens de publieke ruimten en fungeert tevens als de schoolpoort. Door deze ingreep ontstaan er drie gebouwen waarvan het eerste de school zelf betreft. Het tweede gebouw bevat aanvullende functies zoals bijvoorbeeld de kunstruimte en de bibliotheek. Het derde gebouw herbergt de sporthal. De drie volumes zijn met elkaar verbonden door middel van een groendak dat de nodige schaduw creëert in het warme klimaat. Doordat de eigenlijke klaslokalen zich in een apart volume bevinden, kunnen de andere functies na de schooluren ingezet worden voor recreatieve doeleinden van de buurt.

– wedstrijdontwerp Isover Student Contest 2014 in samenwerking met Anneleen Croonen en Katrien Desair –