samen thuis - gradaties in het wonen


Met dit wedstrijdontwerp realiseren we 18 sociale woningen nabij het centrum van Averbode. Het concept is gebaseerd op de drie schaalniveaus van de context, namelijk het stedenbouwkundig niveau, het niveau van de woonomgeving en deze van de woonentiteiten. Deze worden vertaald door het toepassen van drie gradaties binnen het project: publiek, semipubliek en privé. Op stedenbouwkundig niveau is het uitgangspunt de interactie van de nieuwe woonzone met de omgeving zodat deze integraal deel uit maakt van de bestaande wijk en deze ook versterkt. Om dit te bereiken is het gebied zeer toegankelijk vanuit de buurt. De sociale duurzaamheid en de cohesie van het stedelijke netwerk staan hierbij centraal. Op schaal van de woonomgeving worden er vier compacte volumes voorzien. Door deze te combineren met schuine en groene elementen die buiten het beschermd volume liggen, wordt er een positieve en speelse visuele interactie bekomen. Op niveau van de woning vormt de transformatie van het archetype van de woning het uitgangspunt. De typologie die hiermee gecreëerd wordt, voldoet hierbij aan de schaalvoorwaarden van de context.

– wedstrijdontwerp Jonge Architecten Aan Zet 2015 in samenwerking met Anneleen Croonen –