recycle to retail - duurzaam winkelcentrum


In mijn afstudeerproject werd mij de vraag gesteld om een winkelcentrum te ontwerpen op een zelf gekozen locatie in Genk. Mijn ontwerp is een vervanging van het huidige retailcomplex nabij de Melberg dat door zijn korrelgrootte niet in de kleinschaligheid van de omgeving past. Na de opstelling van een masterplan voor de gehele site, heb ik me gefocust op de uitwerking van het winkelcentrum. Omdat een traditioneel retailcentrum de massaconsumptie en de wegwerpmaatschappij stimuleert, combineer ik mijn winkelcentrum met een recyclagebedrijf. Doordat de winkels worden bevoorraad door het recylagebedrijf wordt de opdracht opnieuw maatschappelijk relevant. In mijn gebouw bevinden zich vervolgens drie stromingen, namelijk een recyclage– een winkel– en een verkeerstroom. Elk vormen ze een gesloten kringloop en staan ze op verschillende punten in relatie met elkaar. De oppervlakte van het programma is groot, maar door de integratie in de bestaande helling, wordt het gebouw opgenomen in de omgeving. De locatie en de vorm van het ontwerp zijn gebaseerd op de optimale aansluiting op de context die gecreëerd werd in het masterplan.

– conceptueel ontwerp 2014, selectie euregionale architectuurprijs EAP –