kerkenbeleidsplan Kortenaken - herbestemmingsvisie


Op vraag van Monumentenzorg en de Kerkfabriek van de gemeente Kortenaken, is er een kerkenbeleidsplan opgesteld waarbij er voor de zeven kerken gemeentelijke kerken een totaalvisie is opgesteld voor toekomstig gebruik. Per kerk is de bestaande toestand geanalyseerd waarna er een voorstel tot herbestemming is geformuleerd. Uitgaande van de bestaande typologie en spirituele achtergrond is een voorstel uitgewerkt voor collectief gebruik in de toekomst.
Om de belevingswaarde van de kerken te vergroten, wordt er een fietsroutenetwerk uitgewerkt waarbij al de kerken verbonden worden.

– advies afgeleverd in 2017 –

Een van de geanalyseerde kerken, is de kerk van Hoeleden. De bestaande kerk heeft hoge ruimtes en grote glasramen waardoor er veel licht in de kerk binnenvalt. De bestaande ruimtes zijn in een goede verhouding waardoor de kerk een aangename ruimte is om in te verblijven. Daarom wordt er voor de herbestemming gekozen om niet aan de structuur van de bestaande kerk te raken. Hoeleden is een levendig dorp doordat er een school en een kinderopvang aanwezig zijn. De kerk heeft hierdoor de ideale locatie voor de collectieve organisatie van een thuiswerkkantoor. Wanneer werknemers minder afstand moeten afleggen naar hun werk kunnen ze veel tijd besparen, en het verminderde autogebruik is tevens beter voor het milieu. Omdat de eigen woning aanleiding geeft tot afleiding en het sociaal contact met collega’s ontbreekt, kan het thuiswerkprincipe beter op niveau van het dorp dan op het niveau van de woning georganiseerd worden. In Hoeleden kunnen de thuiswerkkantoren ondergebracht worden in de kerk. Ook kleinere firma’s kunnen hun werkplek in de kerk huren.In de dorpskern van Hoeleden is weinig publiek groen aanwezig.
Omdat de kerk zich in een bloeiende buurt met een school en een kinderopvang bevindt, kan de zone rondom de kerk ingericht worden als park. In dit park worden er tevens rustige plekken en een bezinningzone ingericht om te ontsnappen aan de hectiek van het dagelijkse leven. De bezinningszone kijkt uit op het omliggende landschap. Voor de kantoren wordt er tevens een buitenruimte ingericht.