start werken woning SR

De werken aan woning SR zijn na afbraak van het oude bijgebouw van start gegaan.