indiening omgevingsvergunning woning VR

De omgevingsvergunning van woning VR is ingediend! Op deze locatie in het bos stond een oude woning met weinig structurele en esthetische waarde. Er is gekozen voor de afbraak van deze woning en het oprichten van een nieuwe woning.
Het uitgangspunt voor de herbouw van de woning is om zoveel mogelijk bosgebied te behouden. Alle bomen die toch nog gekapt worden, worden na de werken terug aangeplant.
De woning rijgt zich tussen de bomen in.